Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από το ΠΕΚ Κοζάνης Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέχρι 31-5-2017

Έγγραφο 51/16-5-2017 του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Κοζάνης Το Περιφερειακό … ➜ περισσότερα

Οι νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές στα ΠΕΚ της χώρας Με θητεία δύο ετών

Απόφαση 158701/Γ1/27-9-2016 (ΑΔΑ:7ΙΗΞ4653ΠΣ-ΦΚΣ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 48/3-2-2015 (ΑΔΑ: Ω7ΟΙ9-ΣΕΕ) του ΠΕΚ Κοζάνης Προγραμματισμός – γεωγραφική … ➜ περισσότερα

Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΠΕΚ της χώρας

Απόφαση 138166/Δ3/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Προκήρυξη 62088/Δ3/23-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ079-Μ45) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας … ➜ περισσότερα