Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από το ΠΕΚ Κοζάνης Μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέχρι 31-5-2017

Έγγραφο 51/16-5-2017 του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Κοζάνης

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης, στο πλαίσιο των δράσεων του, σκοπεύει να πραγματοποιήσει, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς, επιμορφωτικά προγράμματα που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Προκειμένου να αναδειχθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και, με βάση αυτές, να σχεδιαστούν τα μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα, κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι εστιασμένα και προσανατολισμένα  να ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις επιθυμίες και στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών της Δυτικής Μακεδονίας. Τα  επιμορφωτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον κεντρικό επιμορφωτικό σχεδιασμό και θα επιδιώκουν την υποστήριξη του εκπαιδευτικού  έργου, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην περιφέρειά μας.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του ΠΕΚ Κοζάνης http://pek.koz.sch.gr/cms/
καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/TQYdP7S9PtmJmQd32

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας να ενεργοποιήσουν έναν από τους παραπάνω συνδέσμους και συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και ανώνυμη, ωστόσο ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς ο παραπάνω σχεδιασμός δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών. Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό έως τις 31 Μαΐου 2017.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο