Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΠΕΚ της χώρας

Απόφαση 138166/Δ3/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΠΕΚ Κοζάνης:Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Β. Ορίζουμε ως Υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ΠΕΚ Κοζάνης
– Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ70, της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.
– Ποζουκίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών, με έδρα την Κοζάνη.

Διαβάστε την ΥΑ

UPDATE (23-9-2014)

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 138166/Δ3/3-9-2014 Υπουργικής Απόφασης περί ορισμού Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας (YA 151074/Δ3/23-9-2014)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο