Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας


άκουσε το άρθρο

Προκήρυξη 62088/Δ3/23-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ079-Μ45) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια και τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων ενός (01) Διευθυντή και δύο (02) Υποδιευθυντών για κάθε ένα από τα δεκαέξι (16) Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας και συγκεκριμένα για τα εξής:

1. 1ο Π.Ε.Κ. Αθήνας
2. 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας
3. 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας
4. Π.Ε.Κ. Πειραιά
5. 1ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
6. 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
7. Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
8. Π.Ε.Κ. Ηρακλείου
9. Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων
10. Π.Ε.Κ. Καβάλας
11. Π.Ε.Κ. Κοζάνης
12. Π.Ε.Κ. Λαμίας
13. Π.Ε.Κ. Λάρισας
14. Π.Ε.Κ. Μυτιλήνης
15. Π.Ε.Κ. Πατρών
16. Π.Ε.Κ. Τρίπολης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares