Οι νέοι διευθυντές και υποδιευθυντές στα ΠΕΚ της χώρας Με θητεία δύο ετών

Απόφαση 158701/Γ1/27-9-2016 (ΑΔΑ:7ΙΗΞ4653ΠΣ-ΦΚΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε ως Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Β. Ορίζουμε ως Υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) για δύο (02) χρόνια τους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]