Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων και Ειδικών Εξετάσεων για τις Μουσικές Σχολές 2022 Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 6 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.253.3/43957/A5/15-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ34, ΠΕ79, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16) και ΠΕ81 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα:

1) Αγγλικά
2) Γαλλικά
3) Γερμανικά
4) Ιταλικά
5) Ισπανικά
6) Ελεύθερο Σχέδιο
7) Γραμμικό Σχέδιο
8) Αρμονία
9) Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

που  ενδιαφέρονται  για  συμμετοχή  στην  Κεντρική  Επιτροπή  Ειδικών  Μαθημάτων,  να εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  μέσω  των  Διευθύνσεων  Δ.Ε.,  προκειμένου …..

[…]

Β.  Καλούνται  οι  Συντονιστές  Εκπαιδευτικού  Έργου  Δ.Ε.  κλάδου  ΠΕ79  και  οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. κλάδου ΠΕ79.01 για τα παρακάτω πανελλαδικώς εξεταζόμενα Μουσικά Μαθήματα: Μουσική Αντίληψη και Γνώση, και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) του  έτους  2022,  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  μέσω  των  Διευθύνσεων  Δ.Ε., προκειμένου …

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικών Μαθημάτων

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Εκπαιδευτικού νέων Μουσικών Μαθημάτων

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου νέων Μουσικών Μαθημάτων

Share and Enjoy !
Shares