Μετατάξεις Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν

  1. Σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και
  2. Ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας,

Η Διαπιστωτική Πράξη και η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013  (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την  14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.

Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr  του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η μοριοδότησή τους και η κατάταξή τους σε αξιολογικούς πίνακες θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια :
α) τη συνολική τους προϋπηρεσία,
β) τους οικογενειακούς λόγους,
γ) τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν,
δ) την κατοχή επιπλέον πτυχίων,
ε) την κατοχή μεταπτυχιακών και
στ) την κατοχή διδακτορικών.
Η μοριοδότηση των τριών πρώτων κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (δηλ. όπως γίνεται στις μεταθέσεις).

Νεότερη ενημέρωση 22-8-2013

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 22-8-2013 απαντά σε ορισμένες απορίες των ενδιαφερόμενων.Διαβάστε εδώ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο