Στοιχεία μετατάξεων που αφορούν στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το πλήθος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας έπρεπε να μεταταχθούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πόσοι μετακινήθηκαν στην παρούσα φάση μετά από αίτησή τους.

Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει το πλήθος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Παιδείας επρεπε να μεταταχθούν ως διοικητικοί είτε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε στο ΙΕΚ Φλώρινας και πόσοι μετακινήθηκαν στην παρούσα φάση μετά από αίτησή τους.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο