Κατατακτήριες εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20-9-2017


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4246/13-9-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΥΖ4653ΠΣ-ΕΚ7) της ΔΔΕ Φλώρινας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:
1. Την 64379/Δ2/25-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1405/Β/25-4-2017) περί λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων
2. Τη σχετική πρόταση του Δ/ντή του Μουσικού Γυμνασίου Αμυνταίου (218/12-9-2017)
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Ορίζουμε πέντε (5) κενές θέσεις μαθητών για κάλυψη στην Β΄ Γυμνασίου
2. Ορίζουμε πέντε (5) κενές θέσεις μαθητών για κάλυψη στην Γ΄ Γυμνασίου
3. Ορίζουμε πέντε (5) κενές θέσεις μαθητών για κάλυψη στην Α΄ Τάξη των Λυκειακών Τάξεων
Η επιλογή των υποψηφίων μαθητών θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου την Πέμπτη 21-9-2017.
Αιτήσεις των κηδεμόνων των ενδιαφερόμενων μαθητών θα υποβάλλονται στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από 13-9-2017 έως και 20-9-2017.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares