Σεμινάρια Pestalozzi 2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΦΣΕ 2 /4367/Η1/14-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν ανακοινωθεί επί του παρόντος από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi για το έτος 2016 και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/registration), είναι τα εξής :

Ο κατάλογος με τις επιμορφωτικές δραστηριότητες Pestalozzi ανανεώνεται. Για τους παραπάνω λόγους, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επισκέπτονται τακτικά τη σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος.

Διαβάστε το έγγραφο

Επιπλέον γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα PESTALOZZI (Έγγραφο ΦΣΕ1/4364/Η1/14-1-2016)