Δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς Αξιέπαινη εθελοντική δράση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων

Ανακοίνωση (8-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Πριν πέντε χρόνια μια μικρή ομάδα εκπαιδευτικών από το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  Κυκλάδων αποφάσισε να προχωρήσει εθελοντικά στην υλοποίηση μιας σειράς δωρεάν εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς,  αξιοποιώντας τεχνολογίες του διαδικτύου . Οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν την κίνηση αυτή και σήμερα  έχει δημιουργηθεί μια Κοινότητα πρακτικής 2.000 εκπαιδευτικών, από τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, που έχει στόχο την επιμόρφωσή τους στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην διδασκαλία των μαθημάτων τους.

Η φιλοσοφία των σεμιναρίων στηρίζεται στο περισσότερη πράξη και λιγότερη θεωρία, με μικρές και πολλές δραστηριότητες, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό αξιολογείται διαρκώς και επικαιροποιείται από τους επιμορφωτές. Η εξαιρετική δουλειά αποτυπώνεται στις υψηλές βαθμολογίες που δίνουν οι επιμορφούμενοι και φυσικά στο γεγονός ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς είναι φανατικοί υποστηρικτές των σεμιναρίων του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων και τα παρακολουθούν ανελλιπώς. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Νίκο Τζιμόπουλο ένα μεγάλο ποσοστό των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών εφαρμόζει τα όσα έχει διδαχθεί στη σχολική τάξη.

Για περισσότερες πληροφορίες : Υπουργείο Παιδείας και στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων

Μετάβαση στο περιεχόμενο