Ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα Pestalozzi στη Θεσσαλονίκη, στις 22-10-2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61/149637/Η1/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Στις 22 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτική και ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το πρόγραμμα Pestalozzi, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η 3η πανελλήνια ημερίδα για το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται με πρωτοβουλία ομάδας εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε σεμινάρια Pestalozzi, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων (εκπαιδευτικούς, Δ/ντές σχολείων, Σχ. Συμβούλους), αποκλειστικά της Βορείου Ελλάδος (Νομοί: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις βασικές αρχές του προγράμματος Pestalozzi και τον τρόπο με τον οποίο οι διδακτικές-μαθησιακές προσεγγίσεις oι οποίες προτείνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω των επιμορφωτικών σεμιναρίων του εν λόγω προγράμματος μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της δημοκρατίας, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη διαφορετικότητα. Επίσης, θα λάβουν μέρος σε εργαστήρια, με διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο.

Μετά την ενημέρωση, θα πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση κατά την οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Pestalozzi, την παρεχόμενη επιμόρφωση και τις δραστηριότητες της «Κοινότητας Εφαρμογής» του Προγράμματος».

Τέλος, θα παρουσιαστούν βιβλία, εκθέσεις και άλλες σχετικές με το εν λόγω Πρόγραμμα εκδόσεις.

Οι γλώσσες εργασίας είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και να έχουν ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Β2 (το επίπεδο αυτό αφορά τη συμμετοχή μόνο στη συγκεκριμένη ημερίδα).

Οι ενδιαφερόμενοι από τη Βόρειο Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν online τη σχετική αίτηση, μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016, ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο του προγράμματος Pestalozzi:

Το έγγραφο