Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών για εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών

Έγγραφο ΦΣΕ 66/168413/H1/11-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Στις 3 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα Covid-10 and language education: Two challenges, one response” (3.12.2020).

Το σεμινάριο απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτικές αρχές των κρατών-μελών των ανωτέρω Οργανισμών, υπεύθυνους για τα αναλυτικά προγράμματα, κλπ.

Εισηγητής ήταν ο κ. David Little, καθηγητής του Trinity College του Δουβλίνου και συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, ο οποίος αναφέρει σχετικά με το θέμα “Κανένας δεν γνωρίζει πότε θα βρεθεί η απάντηση στο πρόβλημα της πανδημίας λόγω του Covid-19, όπως και κανένας δεν γνωρίζει εάν ο κόσμος επιστρέψει ποτέ σε ό,τι θεωρούμε ως κανονικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται ότι θα είναι καλό να αρχίσουμε να αναζητούμε αποτελεσματικές απαντήσεις στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία”.

Τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών εντόπισαν δύο από αυτές τις απαντήσεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στη γλωσσική εκπαίδευση: Το θέμα των δημόσιων εξετάσεων, όσο και το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αυτά τα θέματα εξετάστηκαν στο εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο επίσης παρουσιάστηκε μια πιθανή απάντηση που μπορεί να δοθεί με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ/CEFR), καθώς και το Companion Volume.

Οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα του εν λόγω διαδικτυακού σεμιναρίου μπορούν να το παρακολουθήσουν μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=3qq4lWCJB8E

Β. Με την ευκαιρία ενημερώνουμε επίσης τους ενδιαφερόμενους ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2020, 3-6 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνδιάσκεψη, με τίτλο “The CEFR Companion Volume: A Key resource for Inclusive Education”.

Σε αυτήν θα παρουσιαστεί το ανωτέρω, πρόσφατο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα κυριότερα θέματα που περιλαμβάνει: mediation, online communication, plurilingual and pluricultural communication.

Επίσης, θα παρουσιαστούν διάφορα, σχετικά με το θέμα αυτό, projects του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών.

Η εγγραφή για την ανωτέρω διαδικτυακή συνδιάσκεψη πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/ykevdfvk

Γλώσσα της συνδιάσκεψης : η Αγγλική.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε μέσω του συνδέσμου:

https://rm.coe.int/dgii-edu-lang-20201216-17-videoconference-concept-note-draft-agenda-en/1680a07e20

Τέλος, πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, είναι διαθέσιμες στον σχετικό ιστότοπο:

https://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο