Τα σεμινάρια του προγράμματος Pestalozzi 2017

Έγγραφο ΦΣΕ89/14500/Η1/30-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της ΦΣΕ 88/14504/Η1/30-1-2017 προκήρυξης της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια που ανακοινώθηκαν μέχρι και τις 20-1-2017 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του προγράμματος Pestalozzi για το έτος 2017 και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους (http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/registration), είναι τα εξής :

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο