Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το 2014-2015 για τα ΚΕΔΔΥ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5980/6-10-2014 (7ΧΦΜ9-ΩΥ1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ) για να προσφέρουν υποστηρικτικό έργο σε ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση