Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος 84238/Γ6/29-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΙΔΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Αφορά στις μεταθέσεις :

 • i) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του ίδιου ή άλλου Νομού,
  β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και
  γ) αμοιβαίες μεταθέσεις και
 • ii) Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
  α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου Νομού,
  β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και
  γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 5/6/2014 έως 18/6/2014 στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ανήκουν οργανικά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Το έντυπο της αίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο