Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ για το 2014-2015 (ΕΣΠΑ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5979/6-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΥΛΓ9-ΙΕΜ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, τους παρακάτω ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares