Εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για μαθητές κατά το 2020-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ16/173056/Δ2/21-12-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Τα ΥΠΑΙΘ εγκρίνει για το σχολικό έτος 2020-2021 την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Απογραφή στο σχολείο» (Census@School) και «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», τα οποία οργανώνονται από την ΕΣΤΑΤ και απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας (Ε’ και Στ’ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα :

Α. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο σχολείο» :

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή του είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle και ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, που θα απαντηθεί από τους μαθητές ηλεκτρονικά. Με αυτή τη διαδικασία παρέχεται στους μαθητές η ευκαιρία να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με χαρακτηριστικά που τους αφορούν και να τα χρησιμοποιήσουν για τη διατύπωση και τη διερεύνηση ερωτημάτων, καθώς και για τη σύγκριση και ερμηνεία των ευρημάτων τους. Η όλη διαδικασία ενισχύει τη στατιστική ενημερότητα/ευαισθητοποίηση των μαθητών. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι τεχνικά εφικτό να υλοποιηθεί και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς η διαδικασία διενεργείται με τη βοήθεια διαδικτυακής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Β. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα»

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 διδακτικές ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χωρίς δέσμευση ημερομηνίας. Απαρτίζεται από το ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα (Απογραφή στο σχολείο), καθώς και από τα ακόλουθα υποπρογράμματα :

 • Το Εκπαιδευτικό υλικό : Παρέχεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ και περιλαμβάνει
  α) Εκπαιδευτικά τετράδια ασκήσεων (3 τεύχη) που απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  β) 2 παιχνίδια με ενημερωτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο από τις στατιστικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ,
  γ) Εκπαιδευτικά κουίζ στατιστικών γνώσεων,
  δ) ασκήσεις στατιστικής με τη βοήθεια της τέχνης του origami
  ε) 8 εκπαιδευτικά βίντεο.
 • Οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Περιλαμβάνουν επισκέψεις των σχολικών μονάδων στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και επισκέψεις στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ σε σχολεία. Στις επισκέψεις γίνεται ενημέρωση για τις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής, διάδοσης και ορθής επικοινωνίας των επίσημων στατιστικών. Στη συνέχεια με τη βοήθεια φορητών υπολογιστών που παρέχονται στους μαθητές, τους δίνεται η δυνατότητα να προηγηθούν (;;;) στον δικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, όπου μαθαίνουν πώς να βρίσκουν εύκολα τις πληροφορίες που αναζητούν.
 • Ευρωπαϊκός διαγωνισμός στη Στατιστική: Η νικήτρια ομάδα και μία φιναλίστ του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε κατηγορία έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, με τη δημιουργία ενός βίντεο, με θέμα συναφές με την επιστήμη της στατιστικής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική έχει λάβει έγκριση για το τρέχον σχολικό έτος με το με αρ. πρωτ. Φ15/152576/Δ2/09-11-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares