Εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στα σχολεία Για το σχολικό έτος 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ13.1/41687/Δ2/13-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΠΕΘ εγκρίνει ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό και τις προτάσεις εκπαιδευτικών δράσεων, σχετικά με θέματα πρόληψης σχολικού εκφοβισμού και ναρκωτικών ουσιών, βελτίωσης της κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας στο διαδίκτυο και άλλων θεματικών ενοτήτων, που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των μαθητών, και την παρουσίασή του εν λόγω υλικού σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση, η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για θέματα που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των μαθητών (σχολικός εκφοβισμός, ναρκωτικά, διαδίκτυο, κυκλοφοριακή αγωγή). Το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσω ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων που θα διενεργούνται από κατάλληλα καταρτισμένο και επιμορφωμένο σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Στο υλικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές:

  1. Ναρκωτικές ουσίες
  2. Παρενόχληση στο διαδίκτυο
  3. Σχολικός εκφοβισμός
  4. Κυκλοφοριακή αγωγή

Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση και την εκπαιδευτική εφαρμογή των παραπάνω θεματικών που αφορούν την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών, προάγονται αξίες όπως σεβασμός, υπευθυνότητα, συνεργασία και ανεκτικότητα. Το προτεινόμενο υλικό μπορεί να συνδεθεί σε πολλά σημεία με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου για γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, τα Φυσικά κ.ά.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares