Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) Ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής έως 2 Φεβρουαρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15/7827/Δ2/17-1-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και του Γυμνασίου.

Η νικήτρια ομάδα του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων θα συμμετάσχει, στη συνέχεια, στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική», που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, του μήνες Απρίλιο-Μάιο 2018.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εγγραφές των ομάδων θα ολοκληρωθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2018 (λήξη της προθεσμίας) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαγωνισμού http://www.eso2018.eu/eso_GR/reg_index.do.

Διαβάστε το έγγραφο

Γενικοί κανόνες του διαγωνισμού

Ο ιστότοπος του διαγωνισμού

Share and Enjoy !
Shares