Οδηγίες διδασκαλίας και υποστηρικτικό διδακτικό υλικό του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο

Έγγραφο 157952/Γ2/2-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι στο «Ψηφιακό Σχολείο» στο σύνδεσμο http://ebooks.edu.gr/new/ps.php και στο πεδίο Νέα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου, έχουν αναρτηθεί:

Διαβάστε το έγγραφο