Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων κατά το 2018-2019 Οδηγίες προς τις ελεγκτικές αρχές

Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/οίκ.67566/10-9-2018 (ΑΔΑ: 73Ζ1465ΦΥΟ-Ξ70) του Υπουργείου Υγείας Με αφορμή την … ➜ περισσότερα

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π/οίκ.70288/22-9-2016 (ΑΔΑ:7ΔΥ6465ΦΥΟ-ΕΡΜ) του Υπουργείου Υγείας Με αφορμή την έναρξη … ➜ περισσότερα

Παράταση συμβάσεων εκμίσθωσης σχολικών κυλικείων

Έγγραφο 67184/Δ2/29-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της επανεξέτασης του πλαισίου … ➜ περισσότερα

Πραγματοποίηση υγειονομικών ελέγχων στις σχολικές μονάδες της χώρας

Εγκύκλιος 141508/Γ2/3-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οίκ.86212/17-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΓΘ-2Ω2) του Υπουργείου … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο