Τροποποίηση στο καθηκοντολόγιο Αφορά στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

Απόφαση 93813/Γ1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1329/Β/2‐7‐2015, ΑΔΑ:78ΤΒ465ΦΘ3-5Ω4) του Υπουργείου Παιδείας Συμπληρώνουμε την … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση τηςΥΑ «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» Αφορά στην ΥΑ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β/30-3-2006)

Απόφαση Φ251/91148/Α5/9-6-2015 (ΦΕΚ 1183/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:Ω50Κ465ΦΘ3-7ΑΤ) του Υπουργείου Παιδείας Όπου στις … ➜ περισσότερα

Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ για το σχ. έτος 2014-2015

Απόφαση 77451/Δ2/155-2015 (ΦΕΚ 862/Β/15-5-2015, ΑΔΑ:Ω3Κ9465ΦΘ3-4Γ3) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4327/2015 με τις αλλαγές στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015) – Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η διάταξη για κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων

Άρθρο 13 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/13-5-2015) – Τροποποίηση διατάξεων … ➜ περισσότερα

Οι τέσσερις τροπολογίες όπως κατατέθηκαν στη Βουλή

Αρ. Τροπολογίας: 93/2 28.4.2015 Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού … ➜ περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4310/2014 που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο Νέο Λύκειο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο