Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4310/2014 που περιλαμβάνει τις αλλαγές στο Νέο Λύκειο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε το ΦΕΚ