Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που επανήλθαν από διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα μετατάχθηκαν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις άλλου κλάδου

Έγγραφο 130873/Ε2/20-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την 97158/Ε2/18-06-2015 (ΦΕΚ1221/Β/23-6-2015) ΥΑ, τοποθετούνται κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων, ανεξαρτήτως αν υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την υπ’ αριθμ. Γ.Υ. 11315/31-10-2014 (ΑΔΑ: 6Ε9Ξ9-ΤΓ9) εγκύκλιο μεταθέσεων.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο