Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΑ για τον αριθμό εισακτέων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το 2014-2015

Απόφαση Φ.253.1/85022/Β6/30-5-2014 (ΦΕΚ 1501/Β/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27−3−2014 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2014−2015» (ΦΕΚ 768 Β΄/28−3−2014).

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο