Αναλυτικοί πίνακες εισακτέων ανά Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατηγορία υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 (Τεύχος 1976/Β/1-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018 (ΦΕΚ 1123-Β’) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019», ως εξής:

{…}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Πηγή : COMPASS | Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Φλώρινας, Σπύρος Χρ. Παπαχαρίσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-7-2018

Στο ΦΕΚ 2516/Β/29-6-2018 δημοσιεύτηκε η εξής διόρθωση:

Στην Φ.253.1/84528/Α5 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1976 Β΄/1-6-2018 στο ΣΥΝΟΛΟ του ΠΙΝΑΚΑ που εμφανίζει το πλήθος υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018, και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1976/Β/1-6-2018 διορθώνεται:
το λανθασμένο «104965»,
στο σωστό «104.040».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-7-2018

Η ΥΑ Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 αναρτήθηκε στην τελική της μορφή στη Διαύγεια, με ΑΔΑ:6Ψ8Ω4653ΠΣ-ΛΥΦ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο