Στελέχη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Επιτροπές Πολιτογράφησης Υποδεικνύονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 130181/5941/6-3-2017 (ΑΔΑ:65Ρ3465ΧΘ7-Η35) του Υπουργείου Εσωτερικών Σύμφωνα με την περίπτωση … ➜ περισσότερα

Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης – Μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2015 Από Πέμπτη 16 μέχρι και Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Δελτίο τύπου (10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … ➜ περισσότερα

Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Αλλοδαπών – Αλλογενών

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (1-7-2015) Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο