Οι επισκέψεις τρίτων στα Λύκεια για την πραγματοποίηση ομιλιών, ενημερώσεων και δραστηριοτήτων πρέπει να γίνονται εκτός ωρολογίου προγράμματος Προκειμένου να καλυφθεί έγκαιρα η εξεταστέα - διδακτέα ύλη

Έγγραφο 60920/Δ2/7-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή το μεγάλο πλήθος … ➜ περισσότερα

Άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο 30545/Δ2/22-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατόπιν καταγγελιών και δημοσιευμάτων σχετικά … ➜ περισσότερα

Συστάσεις για την χορήγηση ή μη άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Έγγραφο 1225/22-2-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με το υπάρχον … ➜ περισσότερα

Άδεια εισόδου σε σχολεία για παρουσίαση του τριάθλου (Σταθόπουλος Α.)

Έγγραφο 164803/Γ2/1-11-2013 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε το έγγραφο