Συστάσεις για την χορήγηση ή μη άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Έγγραφο 1225/22-2-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και στο μέρος, που αφορά στην είσοδο τρίτων σε σχολικές μονάδες, εφιστούμε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διατάξεων, οδηγιών και εγκυκλίων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, δεν θα πρέπει να απευθύνονται προσκλήσεις σε φορείς των οποίων εκπρόσωποι είναι μέλη Κυνηγετικών Συλλόγων – Κυνηγετικών Ομοσπονδιών.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο