Οδηγίες και πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2016 2017 του Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης


άκουσε το άρθρο

Η Υγειονομική Εξέταση και οι Πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα πραγματοποιηθούν στο Δ.Α.Κ. Κοζάνης από την Τετάρτη 15-6-2016 μέχρι και την Τετάρτη 29-6-2016 ( ώρες 7:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ ). Η Επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τις παρακάτω ημερομηνίες: Σάββατο 18 & 25-06-2016, Δευτέρα 20-06-2016 και Κυριακή 19 & 26-06-2016 .
Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε επιτροπή και δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Σημειώνεται ότι η Κολύμβηση (50μ. Ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία (3) για εξέταση.
Η εξέταση των υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο αγώνισμα της Κολύμβησης θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Δ.Α.Κ. Πτολεμαΐδας, τις ημέρες: Τετάρτη 22-06-2016 και Τρίτη 28-06-2016 και ώρες 12:30 μ.μ. – 14.00 μ.μ.
Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Κολύμβηση ως πρώτο (1ο) αγώνισμα θα πρέπει πρώτα να προσέλθουν στο ΔΑΚ Κοζάνης, στη Γραμματεία της Επιτροπής και στη συνέχεια να εξεταστούν στο αγώνισμα της Κολύμβησης.
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η Υγειονομική Εξέταση των υποψηφίων θα γίνεται την πρώτη (1η) ημέρα προσέλευσης στην επιτροπή, προκειμένου να εξεταστούν στα αθλήματα που θα επιλέξουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.
2) Ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία του υποψηφίου, πάνω στην οποία θα υπάρχει η σφραγίδα και η υπογραφή του ιατρού, με την απαραίτητη γνωμάτευση.
3) Καρδιογράφημα με γνωμάτευση του ιατρού.
4) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.
5) Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης», όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου (των πανελλαδικών εξετάσεων) .
6) Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.
Οι βεβαιώσεις των ιατρικών εξετάσεων μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Όλες οι παραπάνω εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α ή ιδιώτη ιατρό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1) Οι υποψήφιοι που δε δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ από τις 11 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση-δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

2) Οι απόφοιτοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές δοκιμασίες έχουν μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

3) Οι μαθητές – αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ της παραγρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (302 τ. Α) και την παραγρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και την παραγρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α) και το άρθρο 18 του Ν.3708/2008 που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από την υγειονομική επιτροπή εξέτασης στις παραπάνω ημερομηνίες, προσκομίζοντας τις ιατρικές εξετάσεις.
Διευκρινίζουμε ότι οι παραπάνω μαθητές – αθλητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., πρέπει υποχρεωτικά να πάρουν μέρος στην υγειονομική εξέταση (και στην πρακτική δοκιμασία όσοι επιθυμούν).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) αγωνίσματα την ίδια ημέρα, και στο τρίτο αγώνισμα σε άλλη μέρα.

Έγγραφα:

Οδηγίες και δικαιολογητικά υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδ. έτους 2016-17

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, Εξεταστικού Κέντρου Κοζάνης.

Πίνακες βαθμολογίας αγωνισμάτων πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Αναδημοσίευση από COMPASS – Ηλεκτρονική Εφημερίδα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού | Παπαχαρίσης Σπύρος

Share and Enjoy !
Shares