Αρχιτεχνίτες εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο 193149/E3/13-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΣΡ4653ΠΣ-ΤΧΜ) του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την … ➜ περισσότερα

Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο ΔΔΕ Μπορεί να είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Δ.Δ.Ε. ή Διοικητικός Υπάλληλος

Έγγραφο 49717/Δ4/23-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με αριθμ. … ➜ περισσότερα

Ο διάλογος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση συνεχίζεται… Συζήτηση για τη δομή και το προσωρινό πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (23-3-2016) Η Επιτροπή του Ινστιτούτου … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο