Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο ΔΔΕ Μπορεί να είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Δ.Δ.Ε. ή Διοικητικός Υπάλληλος

Έγγραφο 49717/Δ4/23-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 23461/Γ2/06-03-2012/ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. εγκυκλίου με θέμα «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης» καλούνται:
Ο Διευθυντής κάθε Δ.Δ.Ε. να ορίσει άμεσα Εκπαιδευτικό με γνώση των θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-3-2016

Με νεότερο έγγραφο (52870/Δ4/30-3-2016), το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει :
Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 49717/Δ4/23-03-2016/ΥΠ.Ε.Π.Θ. εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι, ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δύναται να είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Δ.Δ.Ε. ή Διοικητικός Υπάλληλος.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο