Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο για την αποτύπωση του κόστους τηλεφωνίας των δομών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 5774/Λ/16-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Διευκρινίσεις  για  την  υπ’  αριθμό  … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στις ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (αυξήσεις κρατήσεων για τους παλιούς ασφαλισμένους)

Εγκύκλιος Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5)  του Υπουργείου Εργασίας Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου  … ➜ περισσότερα

Πώς γίνεται η περικοπή λόγω απεργίας σε εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Έγγραφο 2/94131/0022/25-10-2013 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Διαβάστε σχετικά με … ➜ περισσότερα