Πώς γίνεται η περικοπή λόγω απεργίας σε εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2/94131/0022/25-10-2013 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Διαβάστε σχετικά με την περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας σε εκπαιδευτικούς μόνιμους, ΙΔΑΧ και αναπληρωτές (ΙΔΟΧ)