Τα εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2016 Από 16 έως και 27-6-2016 η διενέργεια των εξετάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Απόφαση Φ.253/93441/A5/7-6-2016 (ΑΔΑ:ΩΗ5Δ4653ΠΣ-Φ7Ι) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε κατά ειδικό μάθημα τα παρακάτω εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2016 και κατανέμουμε τους υποψηφίους για εξέταση σε καθένα από αυτά ως ακολούθως:

Α. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

Γ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΓΑΛΛΙΚΑ»

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ»

Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Z. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΣΠΑΝΙΚΑ»

Διαβάστε την ΥΑ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

2016_Πρόγραμμα_Ειδικών_Μαθημάτων

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο