Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υποδιευθυντή στο 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας Αιτήσεις από την Πέμπτη 24-09-2015 μέχρι την Τετάρτη 30-09-2015

Προκήρυξη 4700/23-09-2015 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση της θέσης υποδιευθυντή στο 3ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στον διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, από την Πέμπτη 24-09-2015 μέχρι την Τετάρτη 30-09-2015.

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

1. Προκήρυξη
2. Εγκύκλιος Επιλογής υποδιευθυντών
3. Νόμος 4327/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-9-2015

Η ανωτέρω προκήρυξη ανακλήθηκε με το 4806/29-9-2015 έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο