Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8567/Δ2/19-12-2014 (ΦΕΚ 180/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού Οικονομικών−Πολιτικών−Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου ως εξής:

Σκοπός αυτού του Προγράμματος Σπουδών είναι η δημιουργία ενός διεπιστημονικού μαθήματος το οποίο συγκροτούν συνεισφορές και από τους τέσσερις κλάδους των Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία), με τρόπο όχι σειριακής παράθεσης, αλλά παράλληλης «συμπλοκής» τους. Η διεπιστημονική προσέγγιση του μαθήματος διευκολύνεται και από την διάρθρωση του περιεχομένου του μαθήματος από Θεματικές Ενότητες και Υποενότητες στις οποίες συνεισφέρουν και οι τέσσερις κλάδοι. Επίσης, οι ενότητες συμπληρώνονται από Διεπιστημονικές Εφαρμογές.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αφορά στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας μετά από τις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-5-2015

Η ισχύς της ανωτέρω ΥΑ ανεστάλη για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με βάση την ΥΑ 82443/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 941/Β/25-5-2015)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο