Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων για συμμετοχή στις «Ημέρες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αιτήσεις συμμετοχής στην εκδήλωση από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 11 Απριλίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1877/29-03-2021 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να διοργανώσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς κύκλο διαδικτυακών εκδηλώσεων με τίτλο «Ημέρες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να:

  • δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές και εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίησαν ή υλοποιούν καθώς και τις εμπειρίες και τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους σε αυτά
  • δημιουργήσουν χώρο για εποικοδομητική ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών
  • λειτουργήσουν ενθαρρυντικά για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από περισσότερες σχολικές μονάδες στο μέλλον

Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 ή υλοποιούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Erasmus+, eTwinning, Teachers4Europe, Euroscola, Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής στην εκδήλωση από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 11 Απριλίου 2021. Ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι: https://forms.gle/FAN3suU2Z7WDVAiC6

Σε περίπτωση που κάποια σχολική μονάδα επιθυμεί να παρουσιάσει περισσότερα από ένα προγράμματα, είναι απαραίτητο να υποβληθεί διαφορετική αίτηση για κάθε πρόγραμμα. Η απόφαση για την επιλογή των προγραμμάτων που τελικά θα παρουσιαστούν θα ληφθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με βάση τους θεματικούς άξονες των εκδηλώσεων, τη χρονική οριοθέτησή τους και την ισότιμη εκπροσώπηση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας.

Μετά την έλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα ενημερωθείτε σχετικά με την ημερομηνία, το πρόγραμμα και τον τρόπο παρουσίασης των προγραμμάτων.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares