Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Dialogue in the Dark”

Έγγραφο 208678/Δ2/22-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στο Θέατρο BADMINTON υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Dialogue in the Dark” (Διάλογος στο Σκοτάδι).

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα όπως:

  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αισθήσεις
  • επαφή με τους τυφλούς και με την αναπηρία γενικότερα
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαφορετικότητα και τους κοινωνικούς φραγμούς
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως ενσυναίσθηση, εμπιστοσύνη, ομαδική εργασία

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων και έπειτα από συνεννόηση με το Θέατρο BADMINTON.

Για περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές μονάδες μπορούν να επικοινωνούν με το Θέατρο BADMINTON στο τηλ. 210-8840600.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο