Διευκρινίσεις σχετικά με τους “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες” μαθητές ναυτικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Με το 109858/Γ2/7-8-2013 έγγραφό του, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει το περιεχόμενο της έννοιας “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες “, για τους μαθητές των τομέων Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφονται στο ΠΔ 43/2010 (ΦΕΚ 86/Α/2010).

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares