Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο Φ19/204787/Δ2/15-12-2015 (ΑΔΑ:6Ω6Β4653ΠΣ-ΖΝ9) του Υπουργείου Παιδείας Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν … ➜ περισσότερα

Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ κατά το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος 174258/Γ7/27-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο … ➜ περισσότερα

Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών (ΕΠΕΑΕΚ) για το σχολικό έτος 2013-2014

Με το 126875/Γ7/11-9-2013 έγγραφο (το οποίο υπογράφει ο Υφυπουργός Παιδείας) … ➜ περισσότερα

Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών (ΕΠΕΑΕΚ) για το σχολικό έτος 2013-2014

Με την 126875/Γ7/11-9-2013 εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας ρυθμίζει τον … ➜ περισσότερα