Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Για το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση Δ3/Α/Φ.41/1260/2578/20-07-2021 (ΑΔΑ: 9Υ8Δ46ΜΤΛΗ-ΚΒ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε μετά από … ➜ περισσότερα

ΥΠΑΙΘ – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2019-2020

Πηγή: ΥΠΑΙΘ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά … ➜ περισσότερα

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2014-2015

Απόφαση 167156/ΙΖ/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ανακαλούμε τις αποσπάσεις των … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 123822/ΙΖ/1-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Διαβάστε την απόφαση        

Μετάβαση στο περιεχόμενο