Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 123822/ΙΖ/1-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο