Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2014-2015

Απόφαση 167156/ΙΖ/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανακαλούμε τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ύστερα από αίτησή τους, για το σχολικό έτος 2014-2015, οι οποίοι αποσπάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 140651/ΙΖ/5-9-2014 Υ.Α του ΥΠΑΙΘ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (κεντρική υπηρεσία και περιφερειακές υπηρεσίες) κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο