Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων των Σχολείων της ΔΔΕ Φλώρινας Για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 6593/4-12-2015 (ΑΔΑ:77ΙΟ4653ΠΣ-Χ4Μ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Εγκρίνουμε την εκπόνηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας) που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.
Ως χρόνος λήξης αυτών ορίζεται η 31η Μαΐου 2016.

Σε όσους αναλαμβάνουν πρόγραμμα ή συμμετέχουν σε αυτό και δεν ορίζεται συμπλήρωση ωραρίου, εννοείται ότι υλοποιούν το πρόγραμμα εθελοντικά πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης των προγραμμάτων

Share and Enjoy !
Shares