Οι Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 7474/23-12-2015 (ΑΔΑ: 75Μ64653ΠΣ-ΩΙΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε τις Συντονιστικές Ομάδες Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΟΔΑΕ) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  1. Τζώτζης Ιωάννης, Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Πολατίδου Άννα, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 Φιλολόγων, της Π.Ε. Φλώρινας.
  3. Πουτακίδης Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 Μαθηματικών, της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας.
  4. Γκουρμπάτσης Σωτήριος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Φυσικών, της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας.
  5. Τόνας Ζαχαρίας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  6. Μούζα Βασιλική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Διαβάστε την απόφαση

Σχετικά :

  • ΥΑ 201980/Δ2/10-12-2015 με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»
  • Έγγραφο 207095/Δ2/17-12-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/θμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο