Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των οποίων τις προκηρύξεις με τις σχετικές πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στα αντίστοιχα Link:


Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από  11 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2015  στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις)  (http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis)
  2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (σαράντα θέσεις),  (http://www.nured.uowm.gr/bilingualspecialeducation)
  3. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις), (http://semiotics.nured.uowm.gr)

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ: http://nured.uowm.gr/index.php/el/new-metaptyxiaka

Μετάβαση στο περιεχόμενο