Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα


άκουσε το άρθρο

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των οποίων τις προκηρύξεις με τις σχετικές πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στα αντίστοιχα Link:


Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από  11 Μαΐου έως και 30 Ιουνίου 2015  στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (σαράντα θέσεις)  (http://www.nured.uowm.gr/didaskalianeasellinikis)
  2. Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση − Bilingual Special Education (σαράντα θέσεις),  (http://www.nured.uowm.gr/bilingualspecialeducation)
  3. Πολιτισμικές Σπουδές-Σημειωτική και Επικοινωνία /Cultural Studies Semiotics and Communication (σαράντα θέσεις), (http://semiotics.nured.uowm.gr)

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ: http://nured.uowm.gr/index.php/el/new-metaptyxiaka

Share and Enjoy !
Shares