Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού σε ιδιωτικά σχολεία


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 76236/Ε2/14-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν κατάργησης της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με το νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (ΠΔ 114/2014 – ΦΕΚ 181/Α/29-08-2014), μέρος των αρμοδιοτήτων της περιήλθαν και στην Υπηρεσία μας. Ειδικότερα η Υπηρεσία μας (όσον αφορά θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης) είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για την εγγραφή εκπαιδευτικών στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και γενικότερα για την επίβλεψη της διαδικασίας πρόσληψης αυτών, χωρίς να υπεισέρχεται σε έτερα ζητήματα.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 682/1977, που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης ιδιωτικών εκπαιδευτικών, και πιο συγκεκριμένα, των άρθρων 29 «Πρόσληψις διδακτικού προσωπικού», 31 «Συμπλήρωσις κενουμένων θέσεων» και 32 «Διαδικασία πληρώσεως θέσεως», οι Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ασκούν την προβλεπόμενη αρμοδιότητά τους για την έκδοση αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία κατόπιν σχετικής πρότασης από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares