ΥΠΠΕΘ – Τροποποίηση της Υ.Α. περί Συνάφειας Μ.Π.Σ.


άκουσε το άρθρο

Τροποποίηση της Υ.Α. περί συνάφειας Μ.Π.Σ. της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ 1869/Β’/27-5-2019).

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Share and Enjoy !
Shares